#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Đó là một cặp sừng lớn mà mình không thể tin được nó lại dành cho mình ấy các bạn ạ, nhiều khi những điều ấy khiến cho mình thấy bực mình nhưng thôi mấy chuyện đó mình cũng chẳng nói ra làm gì nữa vì lấy phải một con vợ dâm loạn như này cũng là lỗi của mình mà mình đã không lựa chọn kỹ và kỳ thực những chuyện đó là điều mà mình chẳng hề muốn một chút nào ấy, mà sau đó là có những điều gì nữa thì các bạn cũng hiểu được mình đang muốn đưa đến như nào phải không nảo, chuyện dâm dục như vậy đáng lẽ là chúng ta cũng cần phải bàn đến đúng không nào

Diễn viên tham gia phim

N/A