#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Hai đứa yêu nhau và mình nghĩ rằng cả đời này mình chẳng bao giờ có thể yêu thêm được một người nào khác ngoại trừ em rồi đến một ngày mình được cắm một cặp sừng khá lớn trên đầu đó là chính là của em, em ấy đã dành cho mình một món quà thật sự là có giá trị vô cùng, người mà mình yêu thương người mà mình muốn sống cả đời lịa có thể đưa đến cho mình cặp sừng lớn đến như thế này thật sự là không thể tin được đúng không nào, nhưng thôi mọi chuyện cứ để từ từ nó trôi qua đi, mình sẽ có cách xử lý đối với người như này phải có bài học cho họ

Diễn viên tham gia phim

N/A